CATIA V5 - Power Copy

Power Copy je set elementov (geometrijski elementi, formule, veze), ki so združeni in se lahko uporabijo v različnih kontekstih z možnostjo re definiranja v novem kontekstu.

Pred uporabo funkcije Power Copy je potrebno vključiti Parameters in Relations možnosti, tako da bodo vidne v drevesni strukturi (Tools>Options>Infrastructure>Part Infrastructure>Display).

Enostavni primer prikazuje kako kreirati Power Copy in kako ga dodati v drugi kontekst.


catia_v5_power_copy

Za kreiranje Power Copy je potrebno klikniti na ikono Create a Power Copy power_copy_ikona. Odpre se okno Powercopy Definition, kjer je potrebno označiti elemente, ki bodo  uporabljeni v Power Copy. V zavihku Definition je mogoče spremeniti ime za Power Copy.


 catia_v5_power_copy_defininition

Inputs tab prikazuje vhodne podatke (izbrane elemente za distanciranje) od Power Copy. Te elemente je mogoče preimenovati, da bi imeli bolj pregledno definicijo med distanciranjem, pri čemu je vedno možno  videti v sestavi default-ni naziv elementa, baziran na njegovi vrsti. Ta tab prav tako omogoča, da se spremeni vrstni red vhodnih podatkov.


catia_v5_power_copy_defininition

Parameters tab omogoča izbor parametrov, ki se lahko menjajo med distanciranjem. To je lahko vrednost ali formula. Potrebno je označiti parameter in vključiti možnost Published. Prav tako je možno spremeniti ime parametra.


 catia_v5_power_copy_defininition

Med distanciranjem je mogoče izbrati Instantiate from Document (ikona instantiate_from_document_ikona ), kjer se odpira shranjeni dokument, v katerem smo kreirali Power Copy ali Instantiate from Selection (ikona instantiate_from_selection_ikona ) v kolikor je dokument že odprt.

Potrebno je se je prestaviti na dokument in v drevesni strukturi klikniti na željeni Power Copy (lahko tudi več). Odpre se novo okno, ki vsebuje podatke, ki so označeni tudi na samem modelu. V novem kontekstu je potrebno označiti elemente ter jih na ta način povezati z vhodnimi podatki.


catia_v5_power_copy_insert_object

Ko so označeni vsi elementi, so kreirane identične funkcije tistim, ki vsebuje Power Copy, ter iste postanejo vidne v drevesni strukturi. Kasneje jih je možno dodatno urejati.


catia_v5_power_copy_insert_object_2