CNC&IT

Projekt CNC&IT Leonardo da Vinci partnerstvo vključuje štiri srednje strokovne šole iz Slovenije, Poljske, Turčije in Hrvaške in partnerje: slovensko podjetje CADCAM Lab, španska družba Talleres Tibi in neprofitni raziskovalni center AIJU iz Španije.

Cilj projekta je dvigniti strokovno usposobljenost učiteljev in dijakov srednjih strokovnih šol in izboljšanje učnih načrtov na področjih, ki so vključena v projekt.

Projekt se izvaja s pomočjo razvoja novega izdelka s CNC tehnologijo, ki ga spremljamo preko spletne strani in multimedijskih učnih gradiv. Novo proizvedeni izdelki so reprezentativni spominki v regijah, iz katerih prihajajo partnerske šole.