Dassault Systemes certifikacija v podjetju CADCAM Lab

Najboljši delodajalci iščejo kvalificirane študente in inženirje, ki so certificirani za Dassault Systemes rešitve. Certifikati potrjujejo, da imate spretnosti in znanja, potrebna za odličnost pri delu z določenimi orodji.

CADCAM Lab, pooblaščeni izobraževalni partner podjetja Dassault Systemes, je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka. V sklopu našega izobraževalnega centra imate priložnost dostopati do svetovno priznanih certifikatov Dassault Systemes in pridobiti naslednje nazive:

Certification Partner 2020


CATIA

Associate level

Po osnovnem CATIA usposabljanju morate obvladati osnovne tehnike modeliranja v programski opremi CATIA in pridobiti od 1 do 6 mesecev praktičnih izkušenj, da lahko opravljate izpite za naslednje nazive:

 • Certified CATIA V5 Part Design Associate

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu CATIA V5 Part Design Exam*, ki vključuje:
  • Design & modification of basic, intermediate & advanced parts
  • Creating and modifying Sketch features, tools & relations
  • Boss & cut features: pads, pockets, shafts, fillets, chamfers, patterns
  • Sketch offset, modifications of geometry
  • Materials, measures, mass properties
  • Drafting Views, Drafting questions on views, dimensions, title blocks
                    * Od 155 točk je potrebno zbrati najmanj 105 točk

 • Certified CATIA V5 Assembly Design Associate

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu CATIA V5 Assembly Design Exam*, ki vključuje:
  • Two Bottom-up Assembly creation and modification
  • Placing of the base part, inserting components
  • Constraints, reference geometry
  • Modification of key parameters in assembly
  • Analysis, measures, interferences, replacement
  • Drafting: views, bill of materials, exploded views
                    * Od 155 točk je potrebno zbrati najmanj 105 točk

 • Certified CATIA V5 Surface Design Associate

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu CATIA V5 Surface Design Exam*, ki vključuje:
  • Wireframe creation
  • Points, planes, repetitions, line, axis, connect curve, spline, axis system
  • Creation, modification and analysis of surfaces
  • Helix, extrude, revolve, sweep, fill, multi-section surface, join, split, trim, fillets, symmetry, near

                    * Od 200 točk je potrebno zbrati najmanj 135 točk

 Specialist level

Po obvladani snovi za posamezno Associate področje, z  ustreznimi praktičnimi izkušnjami in z uspešno opravljenem izpitu za osnovno Associate področje, morate za pridobitev naziva Specialist opraviti vsaj še eno od treh osnovnih področij Associate nivoja:

 • CATIA V5 Mechanical Design Specialist

  Naziv pridobite po dveh opravljenih Associate izpitih:

  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Assembly Design Exam

 • CATIA V5 Surface Design Specialist

  Naziv pridobite po naslednjih dveh opravljenih Associate izpitih:

  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Surface Design Exam

Expert level

Da lahko opravljate izpit za CATIA Expert, morate po osnovnem usposabljanju in najmanj 6 do 12 mesecih prakse ali delovnih izkušenj obvladati napredne tehnike modeliranja v programski opremi CATIA. S certifikacijo vašega strokovnega znanja o programski opremi CATIA lahko pridobite enega od naslednjih nazivov:

Certified CATIA V5 Part Design Expert

Naziv pridobite po opravljenem izpitu

CATIA V5 Part Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Assembly Design Expert

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu
  • CATIA V5 Assembly Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Surface Design Expert

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu
  • CATIA V5 Surface Design Expert Exam

3DEXPERIENCE

Associate level

Po CATIA in 3DEXPERIENCE osnovnem usposabljanju, je potrebno obvladati osnovne tehnike modeliranja v programski opremi CATIA in imeti od 1 do 6 mesecev praktičnih izkušenj iz primarnih CATIA modulov – Part Design, Assembly Design in Drafting. Z uspešno certifikacijo iz tega področja pridobite naziv:

 • Certified 3DEXPERIENCE - CATIA Mechanical Design Associate

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu

  • 3DEXPERIENCE CATIA Mechanical Design Essentials


SIMULIA

Associate level

Da bi pridobili certifikat za Abaqus – Associate level, je potrebno pokazati obvladovanje programa Abaqus/CAE in Abaqus/Standard za strukturne analize. Test zajema (ampak ni omejen na)  poznavanje postopkov mreženja in definiranja končnih elementov, obremenitev, robnih pogojev in povezav, nelinearnih deformacij, elasto-plastičnih konstitutivnih modelov in kontaktov. Opravljen izpit potrjuje, da imate temeljno znanje in praktične izkušnje s simulacijskimi tehnikami v programski opremi Abaqus.

 • Certified SIMULIA / Abaqus Structural Analysis Associate

  Naziv pridobite po opravljenem izpitu

  • Abaqus Structural Analysis Exam 1
  • Abaqus Structural Analysis Exam 2 (v pripravi)


Postopek certifikacije:

Certifikacija poteka v podjetju CADCAM Lab, pooblaščenem Dassault Systemes certifikacijskemu centru, ki se nahaja na Gerbičevi ulici 110, v Ljubljani. Vsi uspešno opravljeni izpiti in dodeljeni certifikati se vpisujejo v francoski nacionalni register profesionalnih certifikatov (RNCP) in so priznani po celem svetu.

Certificiranje poteka na računalnikih podjetja CADCAM Lab in je sestavljena iz praktičnih vaj in vprašanj s kombiniranimi odgovori v angleškem jeziku.


Za več informacij o certifikaciji in cenah kontaktirajte našo strokovno ekipo