Izobraževanje 4.0 Šola po meri industrije

Industry 4.0.

Prijavite se na brezplačno dvodnevno konferenco »Izobraževanje 4.0 Šola po meri industrije«, ki bo potekala v okviru 100-letnice Fakultete za strojništvo in ladjedelništvo 10. in 11. oktobra 2019 v Zagrebu. 

Podjetje CADCAM Group je v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo in ladjedelništvo v Zagrebu sprožilo iniciativo »Izobraževanje 4.0 šola po meri industrije«, da bi v okviru svojih pristojnosti prispevalo k širšim socialnim pobudam za izboljšanje izobraževanja in preprečevanje, da bi se mladi selili v tujino.

Vloga podjetja CADCAM Group pri tej iniciativi je zagotavljanje najboljših praks in orodij svetovnega razreda za digitalno preoblikovanje, 3D dizajn, simulacije, industrijsko robotiko, podporo poslovnim procesom v proizvodnji (IoT/Industija 4.0) ter dopolnitev obstoječe pobude in projektov v STEM (science, technology, engeneering, mathematics) področju. S to pobudo želimo vključiti čim več strojnih in elektrotehniških fakultet ter tehničnih srednjih šol.

Cilji te iniciative so:

 • Spodbuditi širšo razpravo o razkoraku med izobraževalnimi program in potrebami gospodarstva
 • Zagotovitev 3D orodij za dizajn in simulacije tehničnim šolam in fakultetam s podporo Ministerstva za znanost in izobraževanje s pomočjo razpoložljivih sredstev EU
 • Zagotovitev potrebnih izobraževanj in učnih vsebin za učitelje in profesorje s strani CADCAM izobraževalnega centra in Dassault Systèmes Learning Services
 • Motiviranje študentov za uporabo orodij skozi DS študentske razvojne projekte in/ali z vključevanjem realnega sektorja s sponzoriranimi nalogami in projekti
 • Zagotovitev prepoznavnost na trgu dela za najuspešnejše in najboljše študente
 • Povezovanje realnega sektorja in šolstva in zagotovitev kompetentne delovne sile ter razvoj veščin in znanja, ki so potrebna v današnji sodobni industriji

Podjetje CADCAM Group bo kot nosilec iniciative Izobraževanje 4.0 vključilo naslednje partnerje/strukture:

 • Tehnične šole in fakultete za strojništvo kot uporabnike programov
 • Učitelje in profesorje kot izvajalce programa v izobraževalnih ustanovah
 • MSES (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport) za podporo programa in nabavo orodij
 • IRIM (Inštitut za razvoj in inovativnost mladih) za pomoč pri spodbujanju najboljših praks in povečanje aktivne uporabe tehnologije Dassault Systemes Learning Servicer, ki nudi izobraževalne vsebine in mednarodne študentske razvojne projekte
 • Realni sektor, ki bo s širjenjem svojih izkušenj in z zagotavljanjem virov ter najboljših praks pripomogel k izgradnji bodočih vrhunskih strokovnjakov (Rimac, Končar, AD plastik, Brempo ,…) ter vse druge institucije, ustanove in subjekti, ki lahko pomagajo pri izvajanju ali promociji te iniciativeDogodek je brezplačen, a je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna registracija.


Agenda:

Program