OMDAP


eureka-logo.pngPreden novi izdelek preide v serijsko proizvodnjo, mora opraviti nekaj standardnih testov, da bi preprečili kasnejše morebitne napake ali okvare. Med njimi je tudi preizkus vibracij, pri katerem je izdelek nameščen na elektrodinamični stresalnik in izpostavljen nekoliko večjim vibracijam od dejanske vibracijske obremenitve. Posledično se pojavila potreba po programskem orodju, ki bi predvidelo obnašanje izdelka pod določenimi vibracijami že v fazi razvoja in preden je narejen prvi prototip. CimFat plug-in za CATIA s svojimi state-of-the-art metodami ocenjuje obnašanje izdelka v CATIA okolju. 

Ocena obnašanja izdelka, izpostavljenega vibracijam, je zaradi števila različnih vrst vibracijskih obremenitev, ki se uporabljajo za preizkušanje izdelka, zelo zahtevna. CimFat plug-in za CATIA ponuja preprost in jasen način za analizo utrujanja materiala.  


Prednosti CimFat plug-in so:

  • Predvidevanje časa do porušitve izdelka pod določeno vibracijsko obremenitvijo
  • Primerjanje različnih konstrukcijskih rešitev glede na fatigue criteria
  • Zmanjšanje števila sprememb v fazi izdelave prototipov in proizvodnje zaradi prezgodnje porušitve v času testiranja na stresalniku
  • Integriran izračun utrujenosti materiala v standardno numerični analizi izdelka