PLM rešitve za letalsko in vojno industrijo

PLM za letalsko in vojno industrijo

plm za letalsko industrijo

Proizvajalci originalne opreme sodelujejo s partnerji in dobavitelji, da zagotovijo razvojne rezultate v predvidenem času, nove pogodbe, projekte in razvoj novih trgov. Spodbujanje inovacij v dobavnih verigah z znanjem, prilagodljivostjo in razvojnimi zmožnostmi velja za bistveno in predpogoj, poleg ohranjanja kakovosti in stroškov za vse dobavitelje. 

Industrijske rešitve, ki temeljijo na 3DEXPERIENCE platformi, omogočajo operativno učinkovitost, sledljivost in kontrolo celotnega procesa, da bi se na učinkovit način proizvedel končni proizvod. 3DEXPERIENCE platforma se lahko dobi prilagojena eni izmed dvanajstih osnovnih industrijskih panog, kar imenujemo industrijske rešitve. Ker so industrijske rešitve prilagojene potrebam in zahtevam posameznega industrijskega sektorja, to pomeni, da se optimalno integrirajo vsi inženirski procesi, od same ideje preko projektiranja in modeliranja do proizvodnje in dobave izdelka. 


Industrijske rešitve omogočajo rast produktivnosti v celotni verigi dobaviteljev

Proizvajalci v letalski in vojni industriji, kot tudi njihovi dobavitelji, iščejo načine kako zmanjšati stroške proizvodnje in skrajšati čas lansiranja proizvoda na tržišče. Istočasno se od njih zahteva inovativnost in izboljšave. Posledica vseh teh izzivov je, da se OEM-i (ang. Original Equipment Manufacturer) v letalski in vojni industriji vedno bolj zanašajo na partnerje, s katerimi lahko zmanjšajo tveganje ter povečajo obseg razvoja in proizvodnje. Zaradi tega člani razvojnega tima niso več zbrani v skupinah, ampak prihajajo iz celega sveta. Kljub temu morajo biti proizvodi vse bolj usklajeni kot tudi projektno vodenje, a tudi to predstavlja dodatne izzive.

Programske rešitve, ki so prilagojene zahtevam industrije (industrijske rešitve) in implementirane s strani našega strokovnega tehničnega kadra, pomagajo, da podjetja učinkoviteje upravljajo s projekti, sodelujejo z dobavitelji ter bolje razumejo informacije in podatke. 

Industrijska rešitev Engineered to Fly omogoča pristop vsem podatkom o projektu in kolaboracijo v realnem času. S trenutnim vpogledom v pokazatelje ključnih zmogljivosti - KPI (ang. Key Performance Indicator) in spremljanjem celotnega procesa, lahko dobavitelji lažje izpolnijo zahteve in istočasno sodelujejo na optimizaciji z različnimi spremembami. Celovito spremljanje pomaga v poenostavljanju upravljanja sprememb, avtomatskem ažuriranju, ter vpogled v vse predhodne verzije in modifikacije. 

Osvojite več projektov

Proaktivno upravljanje časovno omejenih ponudb, izboljšano sodelovanje med zaposlenimi in oddelki ter povečana operativna učinkovitost je mogoče doseči z implementacijo industrijske rešitve Engineered to Fly. Ta rešitev omogoča optimalno uporabo znanja že v fazi pripravljanja ponudbe, ki se lahko ponovno uporabi. Točni podatki so na voljo v realnem času vsem članom ekipe, ki pripravljajo ponudbo za pridobitev novega projekta. Prodajni oddelek lahko ponovno uporabi znanje, pridobljeno na prejšnjih projektih. Razvojni dizajn se lahko hitro in lažje prilagodi zahtevam strank, simulacije pa medtem pomagajo optimizirati dizajn, da bi bila proizvodnja čim bolj učinkovita, brez zmanjšanja zmogljivosti izdelka. 

Industrijska rešitev Engineered to Fly sledi vsem zahtevam strank in procesu odločanja, kar pomeni več časa za inovacije. Podjetja, ki so implementirala industrijsko rešitev Engineered to Fly, lažje in bolj učinkovito zadovoljijo zahteve kupcev in lahko bolj natančno sestavijo ponudbo ter tako lažje pridobijo zaupanje kupcev. 

Izboljšanje učinkovitosti

Zmanjšanje prenosa dokumentacije, lažja izmenjava informacij in podatkov, ponovna uporaba standardnih pravil in načrtov kot tudi pridobljena znanja močno izboljšujejo operativno učinkovitost. Digitalna kontinuiteta od faze načrtovanja do proizvodnje fizičnega izdelka, ki temelji na skupnih referencah, povezuje inženirske ekipe. Podjetja imajo tako priložnost, da skozi edinstven vir podatkov prej optimizirajo projekt, izboljšajo sodelovanje med izdelki, povečajo kakovost in na koncu skrajšajo čas za lansiranje izdellka na trg v okviru proračuna in načrta. 

Kontinuiteta digitalnih sprememb spreminja pravila igre za podjetja, ki projektirajo in / ali proizvajajo letala ali mehanske delele, kompozite, izdelke iz pločevine, orodja ter električne in hidravlične sisteme.

Izboljšanje izvajanja projektov

Zadovoljitev zahtev in obvez zahteva centralizirano upravljanje vseh podatkov projekta, ključnih procesov in ustreznih tehnologij. Pomembno je, da so vse funkcije, vezane na projekt, vodene kot povezana celota za pravočasno dostavo izdelka in uresničitev rezultatov projekta. Dobavitelji delov in malih sklopov imajo tako možnost, da izboljšajo delo na projektu skozi nadzorovan dostop, ki vključuje informacije v realnem času, popolno varovanje podatkov in informacij ter sledenje zahtevam certifikacije in OEM-ov (ang. Original Equipment Manufacturer).

Prednosti implementacije PLM rešitve:
 • Upravljanje tehnične dokumentacije, zahtev in pogodb
 • Natančno upravljanje in sledljivost informacij med različnimi skupinami
 • Učinkovito vodenje projektov zaradi enostavnega dostopa do točnih podatkov v realnem času
 • Optimizacija dizajna in proizvodnje
 • Razvoj kakovostnih izdelkov
 • Krajši razvojni ciklel
 • Skladnost z zakonskim predpisi in industrijskimi standardi
 • Lažje sodelovanje med dislociranimi skupinami

PLM za letalsko industrijo i obrambo


 

Slika turbine

  • Upravljanje proizvodov in zahtev (ang. Product & Requirement Management)
  • Upravljanje programov in projektov (ang. Program and Project Management)
  • Razvoj in projektiranje proizvodov (ang. Product Design and Development)
  • Sistemski inženiring (ang. Systems Engineering)
  • Upravljanje podatkov o proizvodu (ang. Product Data Management)
  • Upravljanje kosovnic (ang. BOM Management)
  • Upravljanje dokumentov (ang. Document Management)
  • 3D projektiranje in 2D dokumentacija (ang. 3D Design and 2D Drawings)
  • Kompoziti (ang. Composite Materials)
  • Mehatronika (ang. Mechatronics)
  • Komunikacija med oddelki (ang. Communication across the development disciplines)
  • Simulacija obnašanja izdelka (ang. Product Behaviour Simulation)
  • Tehnična dokumentacija (ang. Technical Documentation)
  • Katalog delov (ang. Parts Catalogues)
  • Integracija dobaviteljev in izmenjava podatkov (ang. Supplier Integration & Data Exchange)

Koristi:

 • Izkušnje na projektih iz področja letalske industrije v jugovzhodni Evropi
 • Celovita storitev, od svetovanja do razvoja komponent

Kontaktirajte nas
 Slika komponenta letala v programu

  • PLM svetovanje
  • PLM optimizacija procesa
  • PLM implementacija
  • PLM integracija s poslovnim procesi
  • PLM integrirani razvoj
  • Tehnična podpora
  • Inženirske usluge projektiranja in razvoja izdelkov

 


Kontaktirajte nas


 

 Simulacija v programu

CADCAM Group je pooblaščeni zastopnik Dassault Systèmes za programske rešitve CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA in inovativni platformo 3DEXPERIENCE. Je vodilni ponudnik uvedbe in implementacije PLM rešitev in edini pooblaščeni Dassault Systèmes certifikacijski center v jugovzhodni Evropi. Ekipa visoko izobraženih inženirjev in strokovnjakov nudi celovito storitev PLM svetovanja in implementacije poslovnih rešitev in inženirske storitve projektiranja in izobraževanja za CAD, CAM, CAE in mehatroniko. 

Kontaktirajte nas