Prijava za CATIA certifikacijo in brezplačni pripravljalni tečaj

CADCAM Lab bo vsem udeležencem, ki se do 30.06.2018 prijavijo na CATIA Specialist certifikacijo, podaril pripravljalni tečaj.


Postopek certifikacije:

Certifikacija poteka v podjetju CADCAM Lab, pooblaščenem Dassault Systemes certifikacijskemu centru, ki se nahaja na Gerbičevi ulici 110, v Ljubljani. Izpit za certifikacijo je sestavljen iz dveh delov: najprej je potrebno opraviti del izpita za CATIA Part Design, nato pa po izbiri ali del izpita CATIA Assembly Design ali pa del izpita CATIA Surface Design. Celoten postopek certificiranja traja 4 ure. Vsi uspešno opravljeni izpiti in dodeljeni certifikati se vpisujejo v francoski nacionalni register profesionalnih certifikatov (RNCP) in so priznani po celem svetu.

Certifikacija poteka v programskem paketu CATIA V5 na računalnikih podjetja CADCAM Lab in je sestavljena iz praktičnih vaj in vprašanj s kombiniranimi odgovori v angleškem jeziku. Preverja se znanje pri konstruiranju in modeliranju delov in sklopov v pogojih, ki so običajni pri vsakodnevnem inženirskem delu.

Pogoj za pristop k izpitu je poznavanje dela  s programsko rešitvijo CATIA V5 (od 6 do 12 mesecev izkušenj).

Tik pred samo certifikacijo poteka priprava, ki traja od 1 do 3 ure, odvisno od Vaših potreb.


CADCAM Lab bo vsem udeležencem, ki se do 30.06.2018 prijavijo na CATIA Specialist certifikacijo, podaril pripravljalni tečaj.