SmartMForming projekt

SmartMForming project partnersLeta 2016 se je CADCAM Design Centar s slovenskima podjetjema Gorenje Orodjarna d.o.o. in TPV trženje in proizvodnja vozil d.o.o. uspešno prijavil na Program EUREKA s projektom SmartMForming in za izvajanje projekta pridobila sredstva v vrednosti 1,1 milijona €. Predvideno trajanje projekta je 3 leta.

Oblikovanje pločevine predstavlja enega od najpomembnejših procesov v moderni industrijski proizvodnji. V današnjem času je večina delov v avtomobilski, letalski industriji ter v industriji hišnih aparatov narejenih iz pločevine. Procesi oblikovanja pločevine so kompleksni in zahtevajo detajlno načrtovanje. Tekom zadnjih nekaj let je zaradi vse bolj kompleksnih konstruiranih proizvodov, visokih zahtev po kakovosti proizvodov ter razvoju novih, zelo čvrstih in kakovostnih materialov to postalo še večji problem. Danes se v avtomobilski industriji več kot 35 % pločevinastih plošč izdeluje iz pločevine visoke trdnosti, ta odstotek pa se še povečuje.

 
Glavna prednost uporabe materiala visoke trdnosti je visoka trdnost končnega proizvoda, kar pomeni, da je mogoče narediti proizvod z manjšo gostoto ter posledično manjšo težo. Danes obstajajo razne metode izboljšav formiranja pločevine, vendar so mnoge od njih zelo drage, zato le velika podjetja lahko investirajo sredstva v take tehnologije.

SmartMForming je inovativni razvojni projekt, v katerem se bo razvilo Pametno orodje s senzorji, ki regulirajo hitrost oblikovanja in preoblikovalno sila. V orodju se lahko združita dve ali več operacij v eno ter na ta način skrajša čas proizvodnje. To orodje, ki je vgrajeno v mehansko stiskalnico, posnema funkcionalnosti hidravlične stiskalnice.

Ideja, ki stoji za konstruiranjem Pametnih orodij je, da imajo vsi uporabniki možnost izboljšave tehnologije in poenostavitve celotnega postopka preoblikovanja pločevine s pomočjo le nekaj klikov. Zamisel Pametnih orodij je uporaba senzorjev ter možnost »on-line« upravljanja z orodji, in sicer nameščanje parametrov, kontroliranje stanja orodja ter optimizacija procesa.


Eureka certificate