3DEXPERIENCE On Premise

3DEXPERIENCE On Premise

3DEXPERIENCE je celovita poslovna platforma, ki povezuje inženirje, projektante, oblikovalce, menedžerje, marketing, prodajo in druge oddelke ter lokacije v integrirano okolje, kar omogoča ustvarjanje ne le izdelkov, ampak tudi doživetij za kupce ali potrošnike.


Z enotnim vmesnikom, enostavnim za uporabo, je ta rešitev za različne industrijske panoge osnovana na 3D projektiranju, analizi, simulacijah in informacijskih programskih rešitvah (intelligence). Ta enovita poslovna platforma omogoča izmenjavo podatkov brez potrebe po spreminjanju formatov podatkov in se lahko integrira z različnimi CAD, CAM, CAE, ERP in PDM/PLM sistemi. Nudi informacijsko okolje z natančno določenimi vlogami in pooblastili za uporabnika in za aplikacije. Te aplikacije pa so: za 3D konstruiranje, modeliranje in simulacije, kot tudi za aplikacije za informacijsko upravljanje s podatki, to je, za aplikacije za iskanje in sistematizacijo podatkov.

3DEXPERIENCE platforma združuje različne blagovne znamke podjetja Dassault SystèmesCATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES v enovito programsko rešitev. Vsi uporabniki delajo integrirani v enostavno in interaktivno okolje, v katerem lahko sodelujejo in dostopajo do enotne baze podatkov, saj so vse programske rešitve združene v enoten programski paket preko doslednega upoštevanja IT koncepta uporabnika in integriranega modela podatkov o proizvodu.

Ta enovita poslovna osnova omogoča integracijo vseh procesov in podatkov skozi ves življenjski cikel proizvoda, dostopna pa je v dveh verzijah: za strežnik, lociran pri stranki (eng. on-premise) in na oddaljeni strežniški infrastrukturi (ang. on-cloud).

3DEXPERIENCE na strežniku, lociranem pri stranki sami (ang. on-premise) nudi stranki možnost, da se programska rešitev postavi lokalno (ang. hosting), pri čemer je mogoče podatke prilagoditi in integrirati individualno, glede na potrebe posamezne stranke. Integracija vseh podatkov je možna, ker se dostopa vedno le do enega samega vira podatkov, kar zmanjšuje potrebo po dodatnih IT storitvah.


Hardware in software konfiguracije za 3DEXPERIENCE platformo


3DEXPERIENCE platforma omogoča:

 • centralizirano upravljanje in povezovanje (integracijo) procesov in podatkov v eno okolje skozi ves življenjski cikel izdelka
 • učinkovitost poslovnih procesov, pretoka informacij in dokumentov
 • hiter dostop do podatkov in informacij
 • boljši pregled in kontrolo dokumentov in procesov
 • učinkovitejše upravljanje z dokumenti zaradi sledljivosti dokumentov
 • upravljanje s pooblastili in uporabniškimi vlogami, kot tudi z življenjsko dobo dokumentov
 • upravljanje z verzijami in revizijami dokumentov
 • upravljanje z različnimi kosovnicami (inženirska, proizvodna, servisna ipd.) v proizvodnji in z njihovimi pripadajočimi specifikacijami
 • poznavanje statusa dokumentacije
 • integracijo dislociranih in nekoordiniranih projektnih timov
 • integracijo oblikovanja, nabave, konstrukcije i proizvodnje
 • "akumuliranje" znanja in njegovo ponovno uporabo ter ohranjanje intelektualne lastnine podjetja
 • upravljanje s programi in projekti
 • integracijo z ERP sistemom podjetja

Prednosti implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

 • načrtovanje in upravljanje s sredstvi na osnovi trenutnih podatkov iz proizvodnje
 • vpogled v proizvodne faze v realnem času in upravljanje s projekti in procesi podjetja
 • krajši razvojni in proizvodni cikli in krajši čas do plasiranja proizvoda na tržišče
 • zmanjšanje stroškov
 • povečevanje produktivnosti (zmanjša se podvajanje podatkov, informacije se lažje najdejo, zmanjša se ročni prenos dokumentacije, manj je netočnih in ne ažuriranih kosovnic)
 • povečevanje natančnosti projektiranja in proizvodnje
 • varnost in hranjenje podatkov
 • zaščita intelektualne lastnine podjetja (ang. Know-how)

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE platforma ima intuitiven navigacijski kompas – meni, ki podpira delo v vseh aplikacijah Dassault Systemes, vključno s socialnimi in sodelovalnimi, aplikacijami za 3D modeliranje, projektiranje in simulacije, kot tudi z aplikacijami za informacijsko upravljanje s podatki, oziroma za iskanje in sistematizacijo podatkov.

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE industrijske rešitve (za različne panoge)

3DEXPERIENCE industrijske rešitve so procesno naravnane na posamezno industrijsko panogo in so v skladu z ustreznimi industrijskimi standardi. Prilagojene so potrebam in zahtevam posamezne panoge, da bi se optimalno integrirali vsi procesi in znanstvene discipline, že od same ideje, preko projektiranja in modeliranja, pa vse do proizvodnje in dostave izdelkov.

Programske rešitve za posamezne industrijske panoge so sledeče:

Pregled industrija za 3DEXPERIENCE industrijska rješenja

Celovito spremljanje pomaga pri poenostavljanju upravljanja s spremembami (eng. change management), avtomatskem ažuriranju in vpogledu v vse predhodne verzije in modifikacije delov. Podjetja tako lahko učinkoviteje upravljajo s projekti, izmenjavajo informacije in podatke znotraj in zunaj podjetja in ustvarijo znatne prihranke.


Za več informacij nas kontaktirajte

Z veseljem bomo za Vas pripravili predstavitev in vam omogočili testno licenco.