CATIA Mechanical Engineer Excellence

CATIA Mechanical Engineer Excellence (CATMEE) konfiguracija vsebuje module:

CAT3DX
+ FPE (Fabricated Product Creation)
+ MCE (Mechanical Product Creation)
+ JTE (Jig and Tooling Creation)
+ TRE (Technological Specifications Review)
+ FTX (3D Master)
+ PRX (Animated Product Review)


Fabricated Product Creation (FPE)

Najti način, kako zmanjšati število iteracij med projektiranjem in proizvodnjo izdelkov, je ena izmed ključnih prioritet za industrijska podjetja. Modul Fabricated Product Creation (FPE) omogoča projektiranje pločevinastih delov na hiter in enostaven način. Veliko prednost za konstruktorje predstavlja že vgrajen know-how, v katerem so upoštevane omejitve proizvodnje že v začetni fazi konstruiranja. Na ta način lahko konstruktor projektira dele iz pločevine, ki so popolnoma usklajeni s standardi, končni cilj takega dela pa je visoko učinkovita proizvodnja.Glavne prednosti:

 • Hitro in učinkovito projektiranje kompleksnih delov iz pločevine
 • Interni standardi podjetja se brez težav lahko uporabljajo, da se zagotovi kakovostno projektiranje
 • Izdelava kakovostnih pločevinastih delov zaradi projektiranja v kontekstu virtualne proizvodnje
 • Upoštevanje proizvodnih omejitev začetni fazi projektiranja in s tem pospešitev projektiranja samega
 
CATIA FPE modul 

Mechanical Product Creation (MCE)

Modul Mechanical Product Creation (MCE)  zagotavlja celovito in  robustno rešitev, prilagojeno kateremukoli podjetju, ki želi napraviti preboj pri razvoju visoko kakovostnih proizvodov, ob visoki produktivnosti, spremembam načrtov navkljub.Glavne prednosti:
 • Visoka kakovost načrtovanja vseh mehanskih delov, kar je posledica projektiranja z močnim partnerstvom z vodečimi podjetji iz različnih industrijskih panog
 • Zmanjšanje časa projektiranja s pomočjo simultanega inženiringa na kompleksnih delih
 • Hitre spremembe načrtov z avtomatskim prilagajanjem delov in sklopov v novih pogojih
 • Funkcionalno modeliranje – osredotočeno na to, kar se modelira in ne na to, kako to modelirati  
CATIA MCE modul 


Jig and Tooling Creation (JTE)

Modul Jig and Tooling Creation (JTE) omogoča hitro in enostavno projektiranje vseh delov orodja, vključno z ravnimi in ukrivljenimi strukturami plošče orodja z upoštevanjem standardov ali s strani uporabnika definiranih objektov na orodju. Veliko število standardnih ali s strani uporabnika definiranih objektov za orodja, z vključenimi informacijami za vrtanje in izdelavo, omogoča inženirju, da projektira hitro in osredotočeno na naloge dodane vrednosti.
Glavne prednosti:
 • Visoko produktivno generiranje strukture sklopov
 • Omogoča izdelavo vseh vrst orodij, neodvisno od industrijske panoge
 • Enostavna izdelava inteligentnih predlog  z vključenimi informacijami za vrtanje in izdelavo, ki se lahko ponovno uporabljajo
 • Enostaven know how
 
CATIA JTE modul 

Technological Specifications Review (TRE)

Modul Technological Specifications Review (TRE) omogoča, da postavite 3D definiranje proizvoda v središče medčloveških odnosov in komunikacije. Omogoča dostop do ključnih informacij proizvoda, vključno s funkcijskimi opombami in tolerancami, tipi in položaji zvez (spojev) in rezultati MKE (FEM) analiz. Poleg tega modul omogoča še filtriranje občutljivih informacij, preden pošljemo 3D načrt v vpogled partnerjem.
Glavne prednosti: 
 • Direkten dostop do točnih dimenzij in toleranc
 • Direkten dostop do rezultatov MKE (FEM) analize in njihov pregled
 • Ocenjevanje delov v realnih pogojih znotraj virtualnega sklopa
 • Preverjanje zvez (spojev) in generiranje dokumentacije
 • Zaščita občutljivih informacij pri sodelovanju s partnerji
CATIA TRE modul 

3D Master (FTX)

Podjetja, ki uporabljajo načrte (risbe), da definirajo tolerance in opombe, morajo vzdrževati sinhronizacijo med projektiranjem in spremembami 3D načrta, da se zagotovi izmenjavanje doslednih in posodobljenih informacij s proizvodnjo. Tak proces pa je dolgotrajen in podvržen napakam in ne dopušča uporabe 3D toleranc pri nadaljnjih spremembah.

3D Master (FTX) omogoča 3D definiranje in upravljanje toleranc, kot tudi opomb za dele in sklope. Ta modul pretvarja 3D model v glavno reprezentacijo, ki se lahko direktno uporabi za načrtovanje proizvodnje in izmenjavo podatkov med oddelki v podjetju.
Glavne prednosti:
 
 • Preprečuje potrebo po prilaganju tehnične dokumentacije (risbe)
 • Enostaven pregled in izpis informacij, ki so nekoč bile na risbi, neposredno iz 3D okolja
 • Usklajenost z mednarodnimi standardi, ki definirajo dele in sklope
 • Skrajšuje čas definiranja delov na račun že pripravljenih specifikacij toleranc in opomb v predlogi
 • Hitro izmenjevanje specifikacij projekta znotraj podjetja
CATIA FTX modul

Animated Product Review (PRX)

Proizvajalci morajo premagati edinstven tehnični in strateški izziv ohranjanja tempa z virtualnim globalnim trgom. Tako kot globalno povpraševanje in odkritja novih tehnologij povečujejo kompleksnost izdelkov, tako potrebujejo inženirji naprednejša orodja za validacijo in odobritve načrtov za proizvodnjo.
Modul Animated Product Review (PRX) nudi vseobsežen nabor orodij za simulacijo obnašanja kompleksnih izdelkov v edinstvenem uporabniškem okolju. Omogoča večje število odločitev v virtualni fazi razvoja – pred investiranjem v drage prototipe in proizvodne kapacitete.Glavne prednosti:
 • Zmanjšanje potrebe po prototipih
 • Simulacija v kontekstu velikih in kompleksnih sklopov
 • Neoporečno projektiranje, simulacija in analiza sklopa kot mehanizma
 • Zgodnejša ocena zahtev po servisiranju
CATIA PRX modul 

Kontaktirajte nas za več informacij o CATMEE konfiguraciji