CATIA Engineer Excellence

CATIA Engineer Excellence (CATEE) konfiguracija vsebuje naslednje module:

CAT3DX
FPE (Fabricated Product Creation)
+ JTE (Jig and Tooling Creation) 
+ LOE (3D Layout & Annotations)
+ TRE (Technological Specifications Review) 


Fabricated Product Creation (FPE)

Najti način, kako zmanjšati število iteracij med projektiranjem in proizvodnjo izdelkov, je ena izmed ključnih prioritet za industrijska podjetja. Modul Fabricated Product Creation (FPE) omogoča projektiranje pločevinastih delov na hiter in enostaven način. Veliko prednost za konstruktorje predstavlja že vgrajen know-how, v katerem so upoštevane omejitve proizvodnje že v začetni fazi konstruiranja. Na ta način lahko konstruktor projektira dele iz pločevine, ki so popolnoma usklajeni s standardi, končni cilj takega dela pa je visoko učinkovita proizvodnja.


Glavne prednosti:

 • Hitro in učinkovito projektiranje kompleksnih delov iz pločevine
 • Interni standardi podjetja se brez težav lahko uporabljajo, da se zagotovi kakovostno projektiranje
 • Izdelava kakovostnih pločevinastih delov zaradi projektiranja v kontekstu virtualne proizvodnje
 • Upoštevanje proizvodnih omejitev začetni fazi projektiranja in s tem pospešitev projektiranja samega
 
CATIA FPE modul 

Jig and Tooling Creation (JTE)

Modul Jig and Tooling Creation (JTE) omogoča hitro in enostavno projektiranje vseh delov orodja, vključno z ravnimi in ukrivljenimi strukturami plošče orodja z upoštevanjem standardov ali s strani uporabnika definiranih objektov na orodju. Veliko število standardnih ali s strani uporabnika definiranih objektov za orodja, z vključenimi informacijami za vrtanje in izdelavo, omogoča inženirju, da projektira hitro in osredotočeno na naloge dodane vrednosti.


Glavne prednosti:

 • Visoko produktivno generiranje strukture sklopov
 • Omogoča izdelavo vseh vrst orodij, neodvisno od industrijske panoge
 • Enostavna izdelava inteligentnih predlog  z vključenimi informacijami za vrtanje in izdelavo, ki se lahko ponovno uporabljajo
 • Enostaven know how
 
CATIA JTE modul 

3D Layout & Annotations (LOE)

Vse večja zapletenost razvoja ovira inovacije izdelkov, ki temeljijo na 2D zasnovi. Večina inženirjev daje še vedno prednost 2D dizajnu, prehod z 2D na 3D konstruiranje pa je pogosto kaotičen in dolgotrajen. CATIA – 3D Layout & Annotations je rešitev, ki omogoča enostavno pretvorbo 2D načrtov v 3D modele, s čimer spodbuja inovacije s svojim edinstvenim 2D-3D pristopom k idejni zasnovi. Zmanjša potrebo po 2D modelih, saj zajema informacije o načrtu, 3D specifikacije toleranc in pripisov znotraj 3D modela. Na ta način se poveča uporaba celovitega 3D modela kot glavnega nosilca informacij za interne in eksterne uporabnike.

Glavne prednosti:

 • Olajša 3D modeliranje za oblikovalce, ki so seznanjeni z 2D draftingom
 • Poveča inovacije z edinstvenim 2D / 3D pristopom za idejno zasnovo
 • Zmanjšuje potrebo po priloženih dokumentih risb
 • Preprost pregled in natis informacij risbe neposredno iz 3D
 • Hitro deli projektne specifikacije v podjetju in znotraj njega


Technological Specifications Review (TRE)

Modul Technological Specifications Review (TRE) omogoča, da postavite 3D definiranje proizvoda v središče medčloveških odnosov in komunikacije. Omogoča dostop do ključnih informacij proizvoda, vključno s funkcijskimi opombami in tolerancami, tipi in položaji zvez (spojev) in rezultati MKE (FEM) analiz. Poleg tega modul omogoča še filtriranje občutljivih informacij, preden pošljemo 3D načrt v vpogled partnerjem.


Glavne prednosti: 
 • Direkten dostop do točnih dimenzij in toleranc
 • Direkten dostop do rezultatov MKE (FEM) analize in njihov pregled
 • Ocenjevanje delov v realnih pogojih znotraj virtualnega sklopa
 • Preverjanje zvez (spojev) in generiranje dokumentacije
 • Zaščita občutljivih informacij pri sodelovanju s partnerji
CATIA TRE modul 

Kontaktirajte nas za več informacij o CATEE konfiguraciji