CAT3DX

CAT3DX

CATIA PLM Express je programska rešitev, ki malim in srednje velikim podjetjem olajšuje projektiranje in pospešuje poslovanje s PLM (ang. Product Lifecycle Management), v skladu z industrijskimi standardi in prilagojeno potrebam vsakega delovnega mesta, ne glede na to, o kateri panogi industrije govorimo.


Hitro in enostavno lahko izberete CATIA konfiguracije, katere potrebujete, implementirate rešitev v kratkem času in izboljšate razmerje dobljenega proti vloženemu in se tako izognete običajni praksi, da potrebne CATIA module kupujete vsakega posebej. 

Vse to je mogoče, ker CATIA PLM Express vsebuje pakete in konfiguracije prilagojene industrijski panogi in naravi dela. Organizacija CATIA V5 PLM Express je osnovana na običajnih vlogah, ki so vezane na delo in nudi vse funkcionalnosti in prednosti za vašo organizacijo, saj je zasnovana za reševanje specifičnih poslovnih potreb v raznovrstno organiziranih podjetjih.

Vse CATIA PLM Express konfiguracije temeljijo na osnovnih CAT3DX modulih, ki se uporabljajo za konstruiranje površin, izdelavo sklopov, risanje načrtov in vsebuje tudi modul za STEP za izmenjavo podatkov.


CAT3DX konfiguracijo sestavljajo naslednji moduli:


Glede na CATIA V5 konfiguracije, CAT3DX vsebuje naslednje dodatne funkcionalnosti:

CD1 - Instant Collaborative Design 1
KT1 - Product Knowledge Template 1
WS1 - Wireframe & Surface 1
CNV - ENOVIA V6 Collaborative Innovation
PCS - ENOVIA V6 Collaborative Sharing
ST1 - STEP Core Interface 1


Vprašajte za ponudbo