DELMIA - 3DEXPERIENCE

DELMIA - 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE® je platforma za sodelovanje, ki zagotavlja digitalno kontinuiteto in vašemu podjetju omogoča ustvarjanje osebnih izkušenj v digitalni industriji s podrobnimi podatki in aplikacijami.

DELMIA 3DEXPERIENCE prinaša nove inovativne vloge za digitalno proizvodnjo:


Kolaborativna proizvodnja – Izboljšane, poenostavljene in učinkovite uporabniške izkušnje za vse proizvodne vloge

Work Plan Release Manager

Process Simulation Reviewer

3DEXPERIENCE Apriso

Process Plans Analyst

DELMIA 3DEXPERIENCE Collaborative Manufacturing

Ergonomija – Ocenjevanje delovnih pogojev, zagotavljanje skladnosti in preverjanje montaže za več platform

Ergonomist

Car Design Ergonomist

Ergonomics Specialist

Work Safety Engineer

DELMIA 3DEXPERIENCE Ergonomics
Za več informacij nas kontaktirajte