DELMIA Ortems

DELMIA Ortems

DELMIA Ortems je rešitev za načrtovanje in proizvodnjo, ki s pomočjo napredne programske opreme uspešno dopolnjuje tradicionalne sisteme upravljanja, kot so ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), PLM (Product Lifecycle Management) ter SCM (Supply Chain Management). Omogoča neprestano optimizacijo virov in racionalizacijo proizvodnih tokov – od surovin do končnih izdelkov.


DELMIA Ortems Agile Manufacturing je obsežen paket načrtovanja proizvodnje in programskih rešitev, katerega cilj je izpolniti izzive in posebne značilnosti predelovalne industrije. Ortems omogoča proizvajalcem v vseh sektorjih, da optimizirajo proizvodnjo na podlagi povpraševanja, pospešijo čas proizvodnje in zmanjšajo operativne stroške.

Delmia Ortems Optimization Engines

DELMIA Ortems Agile Manufacturing rešitve se prilagajajo kompleksnim izzivom proizvodne industrije, od industrijskega načrtovanja do podrobnega načrtovanja, ki proizvajalcem omogoča doseganje operativne odličnosti s kombiniranjem naslednjih ključnih dejavnikov: skladnost, optimizacija, odzivnost in prepoznavnost, integracija in navigacija z informacijskim sistemom.


DELMIA Ortems Manufacturing Planner je modul za srednjeročno načrtovanje proizvodnje. Vključuje vse omejitve glede virov in izdelkov. Programska oprema DELMIA Ortems Manufacturing Planner optimizira S & OP (Sales and Operations Planning) procese in MPS (Master Production Schedule) procese za proizvajalcem, mala in srednje velika podjetja ter velike korporacije z dolgimi cikli ali zapletene proizvodne programe, ki porabijo več virov.

DELMIA Ortems Manufacturing Planning
DELMIA Ortems Manufacturing Planner ponuja pogled na analizo obremenitve, ki omogoča hitro prepoznavanje ozkih grl v vseh primarnih in sekundarnih virih. Njegov nastavljivi motor za izravnavo obremenitve se uporablja za optimalno odpravo obremenitve skozi čas, na različne primarne in sekundarne vire (na primer: upravljanje omejene površine delavnice). Odločitve o prilagoditvah zmogljivosti, kapitalskih izdatkih in uravnoteženosti obremenitve lahko potekajo prek notranjih in zunanjih virov. Bogate interaktivne funkcije so na voljo načrtovalcem za spremembe urnikov in simulacije. Načrtovalci se lahko hitro odzovejo na nepredvidene produkte, težave glede zmogljivosti in spremembe v povpraševanju kupcev.

Prednosti uporabe tega sistema:
• Izboljšanje storitev za stranke in izpolnjevanje rokov
• Predvidevanje in nadzor sprememb v obremenitvah
• Usklajevanje proizvodnje v trgovinah z različnimi veščinami in procesi
• Zmanjšajo se zaloge in čas cikla
• Usklajevanje proizvodne linije z optimalno odzivnostjo v primeru nepredvidenih okoliščin
• Zmanjšanje časa načrtovanja
• Enostavna integracija s sistemom ERP

DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner je programska oprema za sinhronizacijo materialnih tokov. Ponuja pravočasno sinhronizacijo na vseh ravneh BOM (Bill of Materials). Programska oprema uspešno optimizira zaloge in proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, malih in srednje velikih podjetjih ter velikih korporacijah.

DELMIA Ortems Synchronized Resource Planning


DELMIA Ortems SRP mehanizm pospeši pretok z uskladitvijo naročil za nakup in delovnih naročil, od surovin do polizdelkov in končnih izdelkov. Določa meje razpoložljivih zalog surovin. Poleg tega ustvarja začasne povezave med polizdelki in končnimi delovnimi nalogi, na podlagi katerih lahko DELMIA Ortems Production Scheduler in DELMIA Ortems Manufacturing Planner mehanizmi pospešijo proizvodne tokove. Pred tem DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner obravnava povpraševanje kupcev z uporabo mrežnih funkcionalnosti med prodajnimi napovedmi in naročili strank, da bi opredelili neto proizvodno zahtevo za obrat.

Prednosti uporabe tega sistema:
• Zmanjšanje zalog z večstopenjsko sinhronizacijo pretoka materiala
• Izračun končnih zahtev glede zmogljivosti v enem koraku
• Optimizacija pretoka in zmanjšanje količine odpadkov
• Analiziranje vpliva nepredvidenih razmer na vseh ravneh proizvodnje
• Izboljšanje storitev za stranke in zanesljivih časov
• Just-in-time proizvodnja, ki temelji na povpraševanju


DELMIA Ortems Production Scheduler je modul za podrobno organizacijo proizvodnje. Omogoča proizvajalcem, malim in srednje velikim podjetjem ter velikim korporacijam kratkoročne optimizacijske zmogljivosti za svoje proizvodne tokove, ki so narejeni po naročilu ali zalogi. DELMIA Ortems Production Scheduler uporablja svoj prilagodljiv mehanizem za optimizacijo in 70 osnovnih meril za optimizacijo, da optimizira proizvodne sekvence (potek proizvodne) in razporeja različne proizvodne vire. Uporabnikom omogoča, da povečajo produktivnost in zmanjšajo čas, ki ga porabijo za spremembe in zmanjšanje zalog surovin. Poleg tega povečuje agilnost ter izboljša nadzor in odzivnostjo pri reševanju proizvodnih tveganj in sprememb v povpraševanju ter s tem zagotavlja večje zadovoljstvo strank. 

Prednosti uporabe tega sistema:
• Izboljšanje storitev za stranke
• Optimiziranje produktivnosti in zmanjšanje količine odpadkov
• Zmanjšanje časa proizvodnje
• Predvidevanje in nadzor nad spremembami v obremenitvah
• Izboljšanje odzivnosti v primeru nepredvidljive situacije
• Izboljšanje predvidevanja z enostavnim uporabniškim vmesnikom
• Hitrejše razporejanje
• Enostavna integracija v MES in ERP

 

Kontaktirajte nas