DELMIA - vodilna rešitev za proizvodnjo

DELMIA - vodilna rešitev za proizvodnjo

Programska rešitev DELMIA pomaga podjetjem proizvajati izdelke bolj učinkovito, z višjo kakovostjo in nižjimi skupnimi stroški. DELMIA proizvajalcem omogoča, da spremenijo svoje poslovanje in tako ustvarijo dolgotrajno vrednost.


Trg, ki postaja vse bolj zahteven in se vse hitreje spreminja, narekuje potrebo po vse pogostejših inovacijah in neprestanem izboljševanju izdelkov. Poleg vse hitrejšega razvoja svojih izdelkov morajo podjetja izdelke tudi predstaviti in umestiti na trg v čim krajšem možnem času. Takšno okolje inženirjem in razvijalcem predstavlja vse večji izziv pri hitrem prilagajanju tržnim spremembam, zato podjetja potrebujejo programske rešitve, ki jim omogočajo umestitev proizvodov na trg v čim krajšem času. DELMIA ponuja robusten nabor rešitev, ki lahko pomagajo proizvajalcem pri premagovanju teh izzivov, hkrati pa omogočajo večjo agilnost, inovativnost in operativno odličnost.

REŠITEV ZA PROIZVODNJO


DELMIA Digital Manufacturing

DELMIA® Digital Manufacturing omogoča inovativnost in produkcijsko učinkovitost z načrtovanjem, simuliranjem in modeliranjem globalnih proizvodnih procesov. DELMIA proizvajalcem omogoča, da praktično izkusijo celotno tovarniško proizvodnjo od vpliva oblikovanja do načina izpolnjevanja svetovnega povpraševanja. Te simulacijske dejavnosti omogočajo proizvajalcem, da bolje obravnavajo in preusmerijo procese, tako da se hitro odzivajo na konkurenco ali izkoristijo nove tržne priložnosti. DELMIA Digital Manufacturing širi vizualizacijo nad samim izdelkom v proizvodnji, kar zagotavlja sposobnost simulacije proizvodnih procesov, še preden fizični obrat ali proizvodna linija obstaja. Z upoštevanjem različnih proizvodnih pristopov in materialnih tokov v zgodnji fazi razvoja izdelka (virtualni svet) lahko analiziramo zasnovo izdelka, da določimo najboljši pristop k proizvodnji.

Simulacija proizvodne trake u DELMIAi


Za več informacij nas kontaktirajte