ENOVIA

ENOVIA

Digitalno sodelovanje v 3D za mala in velika podjetja je preprosto kot še nikoli

ENOVIA omogoča planiranje in spremljanje poslovnih procesov v podjetju. S širokim naborom tehničnih in poslovnih aplikacij podpira sodelovanje v procesu trajnostnega inoviranja.

Intuitiven vmesnik omogoča dostop do bolj zmogljivih funkcionalnosti preko standardnega spletnega brskalnika.


ENOVIA omogoča:

 • Realistični virtualni prikaz izdelkov v skupnem 3D okolju
 • Zanesljivo in robustno upravljanje tudi z najbolj občutljivimi in kritičnimi podatki
 • 3D podatki in risbe so na voljo številnim uporabnikom v podjetju
 • Varnost podatkov in hiter pregled vseh pomembnih komponent izdelkov
 • Priložnost, da v celoti obvladate upravljanje z razvojem in življenjskim ciklom še bolj kompleksnih izdelkov
 • Priložnost, da vaši inovatorji izkoristijo vse ugodnosti sodelovanja
 • Hitro in enostavno učenje, lahko upravljanje

ENOVIA X-BOM za SAP

ENOVIA X-BOM za SAP omogoča sodelovanje med produktnim inženiringom in proizvodnjo v realnem času, z dvosmerno podatkovno izmenjavo in z delitvijo sestavnega dela, kosovnice, operativnih in proizvodnih stroškov ter inventarnih podatkov.
Večina podjetij je standardiziranih s sistemi za načrtovanje in inženiring produktov ter za upravljanje z življenjskim ciklom produkta (ang. Product Lifecycle Management, PLM) in s sistemi za načrtovanje virov podjetja ter upravljanje s proizvodnjo in finančnimi operacijami podjetja (ang. Enterprise Resource Planning, ERP) za upravljanje s proizvodnjo in finančnimi operacijami. Oba tipa sistemov se zanašata na informacije o produktu, ki so tipično predstavljene v obliki kosovnice (ang. Bill of Materials, BOM). Običajno oba sistema dopuščata spreminjanje podatkov v različnih fazah produktnega cikla. Zato podjetja potrebujejo tako proces kot tudi tehnološko strategijo, da uspejo usklajevati produktne informacije, ne da bi to vplivalo na inovacijo razvoja produkta in učinkovitost proizvodnih operacij.

ENOVIA X-BOM za SAP koristi za poslovanje:

 • Nudi nemoteno sodelovanje in izmenjavo podatkov med produktnim inženiringom in proizvodnimi operacijami, s tem pa skrajšanje časa do prihoda na trg.
 • Zagotavlja, da so kritične spremembe dizajna vidne preko celotnega procesa dizajniranja in proizvodnje – ne glede na to, kateri sistem je začel spremembo.
 • Prepreči potrebo po prilagoditvah in spremembah v kasnejših fazah cikla, saj je zaradi avtomatskega prenosa podatkov kosovnica (eng. Bill of Materilas, BOM) bolj natančna.
 • Zmanjšuje produktne zamude, tako da se proizvodnji nudi zgodnji vpogled za izdelke z daljšo izdelavo in potencialne proizvodne težave z dizajnom.

ENOVIA xCAD Design Collaboration

ENOVIA xCAD Design Collaboration ponuja inovativno in produktivno rešitev za integracijo podatkov iz heterogenih MCAD in ECAD orodij, upoštevajoč vse poslovne podatke in kontekst, ne glede na okolje, v katerem so podatki ustvarjeni.

Integracija za MCAD orodja:

 • Vtičnik za Autodesk AutoCAD
 • Vtičnik za Autodesk Inventor
 • Vtičnik za PTC Pro/ENGINEER
 • Vtičnik za SIEMENS UGS NX
 • Vtičnik za SIEMENS UGS Solid Edge

Integracija za ECAD orodja:

 • Vtičnik za Cadence Allegro
 • Vtičnik za Mentor Design Manager
 • Vtičnik za Mentor Xpedition Enterprise
 • Vtičnik za Zuken CR-5000

Predpogoji:

DEC – Designer Central
CPF - ENOVIA Live Collaboration


Za več informacij o ENOVIA nas kontaktirajteBill of Materials v ENOVIA