Infrastructure

Infrastructure

CATIA V5 ima popolnoma prilagodljivo platformo za sočasno načrtovanje proizvodov in za upravljanje podatkov o proizvodih. Vrhunska arhitektura V5 nudi napredno kontrolo načrtovanja za najsodobnejše inženirstvo.


STEP Core Interface 1 (ST1)


CATIA - STEP Core Interface 1 pomaga uporabnikom, ki delajo v heterogenem CAD / CAM okolju, pri izmenjavi podatkov v nevtralnem formatu. Ta modul omogoča uporabnikom interaktivno branje in pisanje podatkov STEP AP214 in STEP AP203, kar omogoča zanesljivo dvosmerno izmenjavo podatkov med različnimi sistemi. Da bi se olajšal dostop do podatkov, CATIA verzije 5 nudi enoten uporabniški vmesnik za vse podprte formate, pri tem pa uporablja ukaze uporabniškega vmesnika, kompatibilnega z Windows sistemom in avtomatskim prepoznavanjem STEP datotek.
CATIA STEP core interface 

PPR PDM GATEWAY 1 (PX1)


CATIA - PPR PDM GATEWAY 1 vsebuje orodja za izdelavo celovitega vmesnika med CATIO V5 in katerimkoli PDM-jem za uvoz/izvoz podatkov v heterogenem okolju. PX1 modul ima vgrajen niz API, ki omogoča razvoj in uporabo lastnega vmesnika z drugimi PDM sistemi.
Uvozno/izvozne infrastrukture so sestavljene iz več komponent, pri čemer ima vsaka svojo specializirano funkcijo za delo z izmenjanimi podatki: ekstrakcija, validacija, mapiranje in usklajevanje.
Uporabnik ima možnost upravljati in poenostaviti vse informacije, ki so povezane z izdelkom skozi ves življenjski cikel, ne glede na svoje PDM sisteme, hkrati pa ohranja integriteto in zanesljivost podatkov preko sinhronizacije.
CATIA ppr pdm


Za več informacij nas kontaktirajte