Manufacture

Manufacture

CATIA V5 Machining nudi najbolj kakovostna orodja in rešitve, ki proizvajalcem omogočajo, da načrtujejo, simulirajo in optimirajo strojno obdelavo s ciljem, da se izdelajo kakovostni izdelki.
Bistveno skrajšuje celoten čas izdelave ob zagotavljanju maksimalne kakovosti in učinkovitosti proizvodov.


Lathe & Prismatic Machining  (LPE)

V današnjem globalnem okolju je nujno, da podjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij in v čim večji meri avtomatizirati programiranje strojev.
CATIA – Lathe & Prismatic Machining omogoča hitro definiranje kode programov za rezkanje in struženje v enem okolju. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA oblikovanjem, kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije in pripravo za strojno obdelavo, s čemer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • Lathe Machining 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
CATIA Lathe Prismatic Machining

Surface Machining (SGE)

V današnjem globalnem okolju je nujno, da podjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij, medtem ko istočasno proizvajajo kakovostne končne proizvode.
CATIA - Surface Machining omogoča visoko kakovostne prizmatične in površinske strategije obdelave za proizvodnjo kalupov in orodij. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA oblikovanjem, kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije, s čemer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Generative Shape Design 1
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • Shape Sculptor 2
CATIA Surface Machining

Multi-Axis Machining (MME)

V današnjem globalnem okolju je nujno, da poidjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij in v čim večji meri avtomatizirati programiranje strojev.
CATIA – Multi – Axis Machining omogoča visoko kakovostne prizmatske in večosne strategije za kompleksno obdelavo površin z najboljšimi rezultati kakovosti v svojem razredu. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA dizajnom delov kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije, s čimer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • Multi-Axis Surf. Mach. 2
 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Generative Shape Design 1
 • Shape Sculptor 2
Multi axis machining CATIA

Machine Tool Simulation (MTX)

Pred začetkom proizvodnje je pomembno preveriti postopek strojne obdelave, da bi lahko preprečili drago vlaganje v orodja za obdelavo in povečali njihovo uporabnost. Realna simulacija podjetjem pomaga, da zmanjšajo čas priprave stroja ter čas mirovanja, medtem ko omogoča izvajanje izbrane strategije strojne obdelave.

CATIA – Machine Tool Simulation omogoča zgodnje preverjanje ISO kode za NC stroje, da bi se zagotovilo, da bo obdelava pravilno izpeljana. Popolnoma integrirana, NC simulacija stroja omogoča NC programerju, da z lahkoto prehaja med definicijo poti orodja in validacijo poti orodja brez izgube časa pri prenosu ali pripravi podatkov.Vključeni moduli:


 • NC Machine Tool Simulation 2
 • DMU Space Analysis 2
 • NC Manufacturing Review 2
CATIA Machine tool simulation

Composites Manufacturing Preparation (CGX)

Podjetja se srečujejo z izzivi razvoja kompleksnih kompozitnih konstrukcij za proizvodnjo in kompozitnih proizvodov za masovno proizvodnjo. Da bi se lahko ti izzivi premagali, mora proizvodnja in inženiring učinkovito sodelovati med procesom razvoja proizvoda.
CATIA – Composites Manufacturing Preparation nudi popolnoma CATIA integrirano okolje, namenjeno natančnemu oblikovanju kompozitnih proizvodov, kar inženirjem omogoča, da vključijo vse omejitve proizvodnje na začetku procesa oblikovanja kompozita. Z velikimi možnostmi sinhronizacije, ta modul predstavlja ključno vezo med inženirskim dizajnom in proizvodnjo.


Vključeni moduli:


 • CATIA – Composite Manufacturing
 • CATIA – Generative Shape Design 2
CATIA Composites Manufacturing Preparation

Za več informacij nas kontaktirajte