Product Synthesis

Product Synthesis

Product Synthesis je skupina rešitev, ki prenaša implicitne metode načrtovanja v eksplicitno znanje, da bi dobili optimalno obliko, medtem ko so DMU rešitve podpora za ocene zapletenih produktov, simulacije DMU pa so za hitre in učinkovite inženirske odločitve.
Obsežen nabor orodij za sintezo produktov omogoča enostavno avtomatizacijo in preverjanje načrtovanja, kot tudi za preverjanje podatkov za proizvodnjo.


Knowledge Expert 2 (KWE)
CATIA - Knowledge Expert 2 omogoča inženirjem izgraditi in deliti poslovno znanje bazirano na pravilih oblikovanja ter izkoristiti to znanje v celem podjetju, s čimer je zajamčena usklajenost projektiranja z vzpostavljenimi standardi. Definirana pravila avtomatizirajo procese znanja, kot so: najboljše prakse, aplikacijski procesi, preverjanje dizajna in popravki. Ta modul nudi edinstven način določanja poslovnih pravila in kontrole, ki morajo biti implementirani v celotnem podjetju, s čimer je zajamčena usklajenost z najboljšo prakso. Generirana poročila končnim uporabnikom omogočajo, da bolje identificirajo kršenja standardov in izvajajo potrebne popravke.
Knowledge expert in CATIA V5

Knowledge Advisor 2 (KWA)
CATIA - Knowledge Advisor 2 projektantom in inženirjem omogoča, da shranijo svoj know-how in ga ponovno uporabijo pri svojem delu.
Uporabniki lahko vgradijo znanje v svoje delo preko formul, pravil, računanja reakcij in preverjanj, to znanje pa se lahko izkoristi kadarkoli. S hitrejšimi analizami alternativ izdelka glede na vnesena pravila, CATIA - Knowledge Advisor 2 pomaga uporabnikom, da se bolje odločajo v krajšem času in dosegajo optimalne izvedbe brez napak. Kot skalabilen proizvod je uporabnikom omogočeno tudi upravljanje in izkoriščanje know-howa, od parametričnih pravil in preverjanj, do naprednih računov reakcij v kontekstu proizvodov in procesov.
 Knowledge advisor in CATIA

Product Knowledge Template Definition 2 (PKT)CATIA – Product Knowledge Template Definition 2 omogoča uporabnikom enostavno in učinkovito shranjevanje inženirskega znanja in metodologije za visoko učinkovito ponovno uporabo. PKT pomaga podjetjem, da izkoriščajo dobre prakse in se izognejo podvajanju napora zaradi nezmožnosti ponovne uporabe obstoječih rešitev.
Podjetjem, ki sodelujejo z zunanjimi dobavitelji, omogoča dostavo podatkov o načrtovanju brez razkrivanja metodologije in pravil načrtovanja, ki so pod intelektualnim lastništvom. PKT omogoča interaktivno izdelavo predlog (feature, part, assembly), ki obsegajo geometrijske specifikacije, pridružene parametre in relacije za ponovno asociativno uporabo.
Product Knowledge template in CATIA v5

DMU Navigator 2 (DMN)CATIA - DMU Navigator 2 omogoča napredni pregled DMU-jev, pakiranja in pred-montaže z uporabo optimalnih možnosti vizualizacije, navigacije in komunikacije. Uporabnikom je na voljo grafični prikaz visoke kakovosti. Veliko število orodij (podpora beležkam, izdelava hiperpovezav in animacij, orodja za publikacijo in konference) lajšajo sodelovanje med vsemi člani tima, ki sodelujejo pri preverjanju DMU-ja. Produktivnost uporabnika je izboljšana z možnostjo avtomatizacije ukazov in dela z datotekami za vizualizacijo zaradi hitrejšega vnosa podatkov. Batch način dela se lahko uporabi za nadaljnje izboljšanje upravljanja cache-a. Podprta je tudi interoperabilnost s CATIO V4.
DMU Navigator in CATIA V5

DMU Space Analysis 2 (SPA)
CATIA - DMU Space Analysis 2 omogoča optimalno DMU preverjanje s pomočjo napredne analize in zaznavanja prekrivanja, superiorne analize preseka, merjenja, analize oddaljenosti in orodja za primerjavo 3D geometrije. Prekrivanja lahko odkrijemo interaktivno ali pa v batch načinu dela, lahko jih analiziramo in rezultate lahko shranimo. Uporabnik lahko preverja preseke dinamično v 3D, manipulira z njimi in shrani rezultate za ponovno uporabo. Vključena so tudi orodja za analizo in primerjavo 3D geometrije. DMU Space Analysis 2 (SPA) omogoča napredno validacijo projektiranja, ker zagotavlja boljše razumevanje problemov te vrste in zato njihovo hitrejše reševanje.
DMU Space Analysis in CATIA V5

DMU Fitting Simulator 2 (FIT)CATIA - DMU fiting simulator 2 omogoča definiranje, simulacijo in analizo del pri montaži/demontaži, da bi se potrdila izvedba proizvoda z vidika izvedljivosti operacij izvajanja montaže / demontaže. Generira koristne informacije o rezervaciji prostora za operacije demontaže, ki jih je treba upoštevati pri prihodnjih projektantskih spremembah. Pomaga tudi pri prepoznavanju načina, po katerem se sklop razstavi. Ta modul je koristen za oddelke projektiranja, recikliranja, servisa in hranjenja izdelkov. Zaradi možnosti izdelave videa je modul zanimiv tudi za prodajni oddelek, marketing in izobraževanja. Ker je kos digitalnim modelom vseh velikosti, je primeren za vse industrijske panoge.
DMU Fitting simulator in CATIA V5

DMU Kinematics Simulator 2 (KIN)CATIA - DMU Kinematics Simulator 2 definira mehanizme za digitalne modele vseh velikosti s pomočjo velike vrste povezav, ali pa jih naredi samodejno iz mehanskih omejitev sklopa. Poleg tega enostavno simulira gibanja v mehanizmih s pomočjo manipulacije z miško, da bi preverili delo mehanizmov. Analizira gibanje mehanizmov s preverjanjem možnih prekrivanj in z računanjem minimalnih oddaljenosti. Izdela pot ali delovni volumen premičnega dela, da se olajša nadaljnje načrtovanje. In na koncu, omogoča kombinirane simulacije preko integracije z drugimi DMU moduli.
DMU Kinematics Simulator in CATIA V5

DMU Optimizer 2 (DMO)
CATIA - DMU Optimizer 2 omogoča izdelavo alternativnih izgledov izdelkov ali sklopov zmanjšane velikosti, ali izdelavo geometrije, bolje prilagojene specifičnim kontekstom. Tako lahko uporabnik naredi zmanjšane, vendar točne prikaze delov ali sklopov, pri tem pa zadrži le njihovo zunanjost. Lahko generira poenostavljene prikaze delov, kar zagotavljajo zaščito intelektualne lastnine pri komunikaciji z dobavitelji. Površine se lahko pretvorijo v volumne (polna telesa) za DMU analizo realnih razmer. Nadaljnje projektiranje je olajšano z dodeljevanjem prostora preko delovnega volumna ali z izračunavanjem prostega volumna. In na koncu, z vsemi generiranimi prikazi se enostavno upravlja in lahko se shranijo in ponovno uporabijo za produktivnejšo DMU analizo.
DMU optimizer in CATIA V5

Human Builder & Simulation (HSX)


Človek je nestandardna in nepredvidljiva komponenta kateregakoli sistema. Človeške sposobnosti so glavni (omejitveni) dejavnik projektiranja. Na mnogih področjih uporabe obstajajo velike zahteve za modeliranje fizičnih elementov človeka ob načrtovanju proizvoda.
CATIA - Human Builder & Simulation omogoča neposredno izdelavo, manipuliranje in simulacijo natančnih interakcij digitalne lutke v kontekstu virtualnega izdelka. To je edina rešitev, ki omogoča oceno in optimizacijo položaja človeka, vidljivosti in udobnosti neposredno v okolju projektiranja izdelka, kar privede do hitrejših odločitev za spremembe pri načrtovanju. Natančno modeliranje ljudi, položaja in udobnosti izkorišča know-how ergonomije, kar je nato dostopno vsem projektantom v podjetju.
Human Builder Simulation in CATIA V5


Za več informacij nas kontaktirajte