Tosca Structure

Uvod v Tosca Structure

Tosca Structure je programska rešitev, ki omogoča optimizacijo topologije in površin poljubnih 3D izdelkov ter optimizacijo debelin in ojačitev pri izdelkih iz pločevine. Optimizacija bazira na naprednih optimizacijskih algoritmih, ki izdelek optimirajo že v fazi razvoja, in sicer na podlagi rezultatov simulacij z metodo končnih elementov. Z uporabo takšne optimizacije lahko pohitrimo in izboljšamo razvoj zanesljivih, lahkih in togih kom

Izobraževalni center logo

ponent in sistemov ter zmanjšamo število dragih prototipov, testiranj in popravkov v razvojnem ciklu izdelka.

 

Teoretičen del tečaja pokriva osnove optimizacije izdelkov, v praktičnem delu pa udeleženci tečaja optimirajo raznovrstne izdelke.

 

Program tečaja (16 ur):

  • Uvod v strukturno optimizacijo
  • Definicija optimizacijskega problema v različnih okoljih (Abaqus CAE, Tosca ANSATM, Tosca Structure.gui, Tosca za ANSYS Workbench)Uvod v Tosca Structure
  • Vizualizacija, postprocesiranje in ocena rezultatov
  • Kako do najboljše strukture s topološko optimizacijo z modulom Tosca Structure.topology
  • Podaljšanje življenske dobe, zmanjšanje napetosti in dvig lastnih frekvenc z optimizacijo oblike površin z modulom Tosca Structure.shape
  • Optimizacija debelin pločevine izdelkov (varjenci, kovičeni izdelki...): z modulom Tosca Structure.sizing
  • Maksimiranje togosti izdelkov iz preoblikovane pločevine z optimizacijo ojačitev z modulom Tosca Structure.bead
  • Integracija Tosce Structure v vaš razvojni proces: interakcija Tosce s FEM programi in izvoz rezultatov v CAD programe

Za več informacij o tečaju, terminih in možnostih nas kontaktirajte.

Prijava: Uvod v Tosca Structure