TPV4LIGHT

Leta 2018 se je CADCAM Lab skupaj s slovenskimi podjetji TPV, ALPINEON in SiEVA uspešno prijavil na Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« s projektom TPV4LIGHT: Tovarna prihodnosti za lažje komponente vozil. 

Pilotno demonstracijski (PD) projekt TPV4LIGHT neposredno zasleduje cilje S4, kjer bomo vzpostavili inovativne procese za proizvodnjo komponent podvozja za lažja vozila bodočnosti.

Skupaj s partnerji bomo razvili in testirali metode in tehnološke rešitve z dodano vrednostjo, ki svetu predstavljajo popolno novost. Temelj lightweight koncepta je »pravi material na pravem mestu v pravi količini in za sprejemljivo ceno«.

Glavni rezultat projekta bo razvoj in demonstracija inovativnih procesov za napredne robotizirane tehnološke linije za oblikovanje in sestavo komponent podvozja iz visokotrdnostnega jekla s sodobnimi vizualno-glasovnimi in omogočitvenimi tehnologijami.

V okviru TPV4LIGHT projekta bomo demonstrirali celovit koncept inovativnih procesov v tovarnah prihodnosti, kjer bodo poudarjene vse štiri perspektive Industrije 4.0 : proizvodni procesi, stroji, orodja in naprave, programska oprema in inženiring. Skladno s konceptom Industrije 5.0 bomo prikazali tudi nov pristop vključevanja človeka in širše trajnostne naravnanosti projekta z ekonomskega, okoljskega in socialnega vidika.

Predvideno trajanje projekta: 36 mesecev
Začetek projekta: 1.2.2019
Konec projekta: 31.1.2022
Vrednost projekta: 18.914.963,38 €
Vrednost sofinanciranja: 110.694,60 €


Naložo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si