Uvod v SIMULIA Abaqus

Tečaj ponuja strnjen in praktičen uvod v modeliranje in analize programski rešitvi Abaqus ter pokriva naslednje produkte: Abaqus/CAE, Abaqus Standard in Abaqus Explicit. Naučili se boste, kako 
Izobraževalni center 2020
reševati linearne in nelinearne probleme, spremljati potek reševanja robnega problema ter pregledovati in razumeti rezultate analize z uporabo interaktivnega Abaqusovega pre in post procesorja.


Tečaj vsebuje predavanja, demonstracijske primere in vaje. Vaje so oblikovane tako, da udeleženci tečaja utrdijo znanje in koncepte, pridobljene skozi predavanja in demonstracije.   

Po zaključenem tečaju boste lahko:
Model from SIMULA Abaqus
 • Uporabljali Abaqus/CAE za izgradnjo kompletnega FEM modela
 • Uporabljali Abaqus/CAE za spremljanje poteka analize
 • Uporabljali Abaqus/CAE za pregled in analizo rezultatov
 • Reševali strukturne probleme z uporabo produktov Abaqus/Standard in Abaqus/Explicit ob upoštevanju nelinearnosti v materialnem odzivu, velikih deformacijah in kontaktov.

Tečaj je razdeljen na sledeče zaključene celote:
SIMULIA CERTIFIED SPECIALIST

 • Lesson 1: Overview of Abaqus
 • Lesson 2: Working with Geometry in Abaqus
 • Lesson 3: Working with Models created outside Abaqus
 • Lesson 4: Material and Section Properties
 • Lesson 5: Assemblies in Abaqus
 • Lesson 6: Steps, Output, Loads, and Boundary Conditions
 • Lesson 7: Meshing Imported and Native Geometry
 • Lesson 8: Job Management and Results Visualization
 • Lesson 9: Linear and Nonlinear Problems
 • Lesson 10: Static, General Analysis procedure
 • Lesson 11: Static, Linear Perturbation; Buckle & Frequency procedures; Multistep Analyses
 • Lesson 12: Dynamic, Explicit procedure
 • Lesson 13: Analysis Continuation Techniques
 • Lesson 14: Constraints and Connections
 • Lesson 15: Contact
 • Appendix: Element Selection Criteria; Analyzing Nonlinear Quasi-Static Problems; Heat Transfer & Thermal-Stress Analysis

Namenjen je uporabnikom, ki za izgradnjo FEM modelov uporabljajo primarno Abaqus/CAE. Predhodno poznavanje Abaqusa ni potrebno, vendar je koristno osnovno znanje mehanike kontinuuma in osnove metode končnih elementov.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Prijava: [CCL tečaj] Uvod v SIMULIA Abaqus, 06.04. - 09.04.2021